Zabbix

logo_zabbixZabbix je monitorovací nástroj umožňující dohled nad servery a dalšími síťovými službami. Díky širokým možnostem nastavení včetně vytváření scénářů na míru je velmi oblíbený. Zabbix je vytvořený v jazyku C a má nízké nároky na systémové prostředky. Pro ukládání dat používá MySQL, PostgreSQL, SQLite, Oracle nebo IBM DB2.

Zabbix umožňuje monitorovat

 • servery Windows a Linux (hardware i software)
 • aktivní síťové prvky (počítače, routery a další)
 • další součásti sítě jako čidla, sondy, tiskárny v šíři informací, kterou o sobě daný typ zařízení poskytuje protokolem SNMP
 • síťové služby, například poštu, webové stránky, SSL certifikáty a jejich platnost
 • systémové prostředky jako vytížení procesu, využití disku apod.
 • firewall
 • konektivitu
 • další definované prvky

Výhodou řešení Zabbix je systém šablon, které se automaticky přiřazují k monitorovaným zařízením, popřípadě je lze přidat ručně. Skripty se mohou upravovat, aby jejich nastavení plně vyhovovalo konkrétním požadavkům na daný monitoring. Zabbix následně sbírá data dle zadaného intervalu a vyhodnocuje je na základně podmínek a závislostí. Výstupem je protokol, popřípadě konkrétní akce, např. odeslání SMS při výpadku či restartování služby. Notifikovat lze i opakovaně v závislosti na postupu řešení problému.

Hlavní výhody Zabbix

 • komplexní monitoring síťových struktur
 • plně přizpůsobitelné monitorovací skripty, které lze ovládat prostřednictvím webového rozhraní; podporovány jsou webové prohlížeče Google Chrome, Firefox, IE, Apple Safari, Konqueror
 • tvorba uživatelských náhledů o stavech prvků v síti
 • zasílání upozornění prostřednictvím e-mailu či SMS v předem definovaných případech
 • vytváření statistik o dostupnosti služeb
 • rychlost a otevřenost systému
 • přehledné prostředí, které umožňuje intuitivní ovládání
 • GPL licence

Zavádění Zabbix probíhá instalací centrálních komponent systému, zejména programového vybavení Zabbix Server s následnou konfigurací a zaškolením obsluhy. Standardní dodávka neobsahuje HW, licence pro OS ani jiný software vyjma vlastního Zabbixu s GPL licencí. Pro monitoring se využívají předdefinované šablony, další scripty lze naprogramovat.